Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Ακούσματα που συγκινούν...!

Το αγαπημένο τραγούδι των Αγραφιωτών και Ρουμελιωτών!!


Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Για σ' έσενανε Ρεντίνα μου!

Θα σκάψω γη και ουρανό
θάλασσες θα γυρίσω,
να 'βρω τ' αθάνατο νερό
να 'ρθω να σε ραντήσω